Végfelhasználói tanúsítvány

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság megköveteli a klímaszerelés során, illetve vásárlás előtt az alábbi dokumentumot:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet értelmében 2015 augusztus 1-től a klímagázzal előtöltött berendezések vásárlásához képesített vállalkozás által kitöltött Végfelhasználói tanúsítvány (új vonalkódos) kiállítása szükséges.
A vonalkódos tanúsítvány kiadásával az Ön szerelője igazolja, hogy a készüléket az Ön számára szakszerűen telepíteni fogja és rendelkezik a szükséges jogítványokkal. A vásárlás előtt az igazolás beszerzésével kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot a szerelőjével, vagy kérje ügyfélszolgálatunk segítségét, mert az általunk telepített berendezéseknek a teljes ügyintézését átvállaljuk, így Önnek semmi további tennivalója nincs.

 

Előbb a szerelő, aztán a vásárlás:

A szerelőket és a klímaberendezéseket vásárolni szándékozókat, illetve az áruházakat is érinti az előírások egy része. A vásárláshoz egyetlen okiratra van szükség, az ún. végfelhasználói tanúsítványra, amelyet a telepítést végző vállalkozás állít ki a vásárló részére még a vásárlást megelőzően. A vásárló csak e nyilatkozat birtokában vásárolhat berendezést. A vásárláskor a berendezést értékesítő cégnek is ki kell töltenie a tanúsítványt, végezetül a telepítést végző szakembernek is igazolnia kell, hogy megtörtént a telepítés. Mindezt a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság adatbázisban is dokumentálni kell a tanúsítvány feltöltésével.
Forrás:Piac és Profit, 2015.09.11.

Teljes cikk: http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/szenvednek-a-burokraciatol-a-klimaszerelok/
Másik cikk: http://mno.hu/gazdasag/klimat-szeretne-szigoritottak-a-vasarlasi-felteteleket-1296457


Jogi melléklet, 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet vonatkozó részletei:

2. § :14. HR szektor: az üzemszerűen helyhez kötött klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszerek és alkalmazások, így különösen a helyhez kötött hűtőberendezések, helyhez kötött légkondicionáló berendezések, helyhez kötött hőszivattyúk, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések, helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezések, F-ÜHG-ból vagy ORLA-ból előállított oldószereket tartalmazó helyhez kötött berendezések; 6. F-ÜHG: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1–5. pontjában meghatározott és egyéb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó anyagok és keverékek;

22. § (1) Minden olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás, amely természetes vagy jogi személy végfelhasználó számára kereskedelmi célból értékesít nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő HR szektorba tartozó terméket vagy berendezést, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegységet, köteles a végfelhasználótól olyan eredeti, cégjegyzésszerűen kiállított tanúsítvány bemutatását kérni, amely hitelesen igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás vállal felelősséget a berendezések telepítésére.  A tanúsítványt a végfelhasználó is köteles aláírásával ellátni.
(2)2 A tanúsítványt F-GÁZ ügyfélazonosítójának feltüntetésével a telepítést végző vállalkozás készíti el, amely annak kiállításával egyidejűleg az adatbázisban legalább a következő adatokat köteles regisztrálni az alkalmazásra nézve:
a) HR szektor esetén a telepítés helyszíne (helységnév és irányítószám, a főváros esetében a kerület megjelölésével),
c) HR és MR szektor esetén a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás megnevezése és székhelye.
(3)3 A végfelhasználó köteles a tanúsítványt az értékesítéskor a forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás számára egy eredeti példányban átadni.
(4)4 A forgalmazó az értékesítéskor köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy az értékesítés megtörtént, és az adatbázisba feltölteni az értékesített termék vagy berendezés megnevezését, típusszámát, azonosítóját, a berendezésben megtalálható F-ÜHG típusát, tömegét kg-ban és széndioxid egyenértékben kifejezve, valamint fajtáját, ipari megnevezését, annak hiányában kémiai nevét.

(5)5 A telepítést követően a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy a telepítés az adatlapon rögzített termékre nézve a telepítés helyén megtörtént.
(6) Az e §-ban előírt kötelezettségek megszegése esetén a 23–25. §-ban meghatározottak alkalmazandóak.

17. Klímavédelmi bírság, jogkövetkezmények

23. § (1) Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet és e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén – kivéve a 25. §-ban foglalt esetekben – a Hatóság az ebben az alcímben és az 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságokat szabja ki. (2) Ismételt jogsértés – ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése – esetén a bírság összege az 1. mellékletben és a 24–25. §-ban meghatározott fix mértékű bírság mértékének 150%-a, minimum bírságtétel esetén a minimum bírság mértékének 150%-ának megfelelő bírságot kell legalább kiszabni.

24. § (2) Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy a tulajdonos anélkül kezdi meg tevékenységét a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal, hogy az adatbázisba való regisztrációs kötelezettségének határidőben eleget tett volna, úgy a Hatóság az érintett vállalkozást, üzemeltetőt vagy tulajdonost a jogszabálysértés megállapítása mellett 100 000 Ft összegű klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi. (4) Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy tulajdonos az e rendeletben, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az adatbázisba történő adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóság – az eset összes körülményének mérlegelése mellett – 10 000 forinttól 500 000 forintig terjedő klímavédelmi bírságot szab ki.

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság megköveteli a klímaszerelés során, illetve vásárlás előtt az alábbi dokumentumot:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet értelmében 2015 augusztus 1-től a klímagázzal előtöltött berendezések vásárlásához képesített vállalkozás által kitöltött Végfelhasználói tanúsítvány (vonalkódos) kiállítása szükséges.
A vonalkódos tanúsítvány kiadásával az Ön szerelője igazolja, hogy a készüléket az Ön számára szakszerűen telepíteni fogja és rendelkezik a szükséges jogítványokkal. A vásárlás előtt az igazolás beszerzésével kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot a szerelőjével, vagy kérje ügyfélszolgálatunk segítségét, mert az általunk telepített berendezéseknek a teljes ügyintézését átvállaljuk, így Önnek semmi további tennivalója nincs.