Végfelhasználói tanúsítvány

Fontos változás 2019. március 15-től

2019.03.15-től a klímavásárlás előtt nem szükséges a telepítést végző vállalkozás által kitöltött telepítési tanúsítvány megléte. (a korábbi folyamathoz képest egy sokkal életszerűbb változást hoz a jövőben a módosítás; nem a telepítést végző szakemberhez kell klímát keresni, hanem a klímához telepítést végző szakembert) A telepíttetőnek elegendő arról nyilatkoznia, hogy a jövőben képesített vállalkozással telepítteti majd a megvásárolni kívánt készüléket. Kormányrendelet módosítása 14/2015. (II. 10.) 2019.március 15. napján lép hatályba. 

2019. március 15. napján hatályba lép a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) módosítása.

A vállalkozások és a lakosság jogkövető magatartásának megkönnyítése érdekében a telepítési tanúsítvány kiállításának folyamatát is egyszerűsíti a hatályba lépett módosítás. Ennek értelmében a telepítést végző képesített vállalkozás előzetes kiválasztása és nyilatkoztatása helyett – összhangban az Európai Uniós szabályozással – a telepíttetőnek elegendő arról nyilatkoznia, hogy a jövőben képesített vállalkozással telepítteti majd a megvásárolni kívánt alkalmazást. Lehetőség van tehát arra, hogy a telepíttető a vásárlást követően válassza ki a telepítést végző vállalkozást.
forráshttp://nkvh.kormany.hu/2019-marcius-15-napjan-hatalyba-lep-a-14-2015-ii-10-kormanyrendelet-modositasa
 

 

Jogszabályi tájékoztató

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgáló 14/2015 (XII.10.) Kormányrendelet értelmében kereskedelmi célból nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val (fluortartalmú szénhidrogénekkel és azok keverékeivel) előtöltött vagy azzal üzemelő HR / MR szektorba tartozó berendezés TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY birtokában értékesíthető.

Az egyedi vonalkóddal ellátott Telepítési Tanúsítványt az áruház köteles a vásárló (TELEPÍTTETŐ természetes személy vagy végfelhasználó vállalkozás) részére átadni!

A Telepítési Tanúsítvány vonatkozó pontjának kitöltésével és aláírásával a vásárló kötelességet vállal arra, hogy a klíma berendezés telepítését képesített vállalkozással fogja elvégeztetni.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztatása szerint 2016. november 30-tól csak egyedi vonalkóddal ellátott Telepítési Tanúsítvány állítható ki. Minden értékesített darabhoz külön Telepítési Tanúsítvány szükséges.


Telepítési Tanúsítvány nélkül split klíma nem értékesíthető!